Koostame kõik koolitused alati tellija soove ja võimalusi arvestades. Kirjuta meile julgelt ja arutame, kuidas saame sind toetada. Koolitusi on võimalik tellida oma majja lõunapausi ajaks (alates 2 ak tundi) või koolitussarjana, hinnaga alates 120€!

Võta meiega ühendust info@hooling.ee või telefonidel 5265305 ja 5515593.

 

ÕPETAJATELE

„Hea suhtleja ABC“

Teemad:

 • hoiakud ja valmisolek suhtlemiseks
 • hea suhtleja omadused ja oskused
 • praktilised juhtumi lahendamised

 „Kirjalik suhtlemisoskus“

Teemad:

 • korrektne kirjutamisstiil
 • toetav ja soe suhtlemiskeel
 • „keerulistele“ kirjadele vastamine

 „Praktiline tagasiside andmine õpetaja igapäevatöös“

Teemad:

 • tagasiside sisu ja eesmärk – edasiviiv tagasiside
 • igapäevane tagasiside andmine lapsevanemale
 • jõustavad tagasisidevestlused (perevestlus, arenguvestlus)

„Esimene kohtumine – usaldussuhte loomine ja koosolekute pidamine lapsevanematega“

Teemad:

 • usaldusuhte loomine
 • koosolekute ettevalmistus ja läbiviimine
 • suhtlemistõkked

 „Rühmameeskonna koostöö stardipakett“

Teemad:

 • õpetaja, õpetaja abi/assistendi/tugiisiku vaheline koostöö rühmas
 • regulaarsed kohtumised ja ühised kokkulepped
 • meeskonnatöö alustalad

 „Õpetaja jõud ja sära: enesehoid ja eneseanalüüs“

Teemad:

 • eneseanalüüs, mis jõustab
 • enesehoiu võtted ja praktika
 • easte jooga harjutused lõõgastuseks

 „Eriline laps rühmas: toetus ja tugi lapsele, perele ja õpetajale“

Teemad:

 • erilise lapse mõistmine ja toetamine
 • õpetaja tegevusplaan koostöö loomiseks
 • suhete loomine ja hoidmine

 „Loovus, spontaansus ja eneseusaldus õpetaja igapäevases töös“

Teemad:

 • loovvõimete ja loovustõkked
 • loovuse (taas)avastamine eneses
 • loovuse ja eneseusalduse mõjutajad

 „Väärtuskasvatus lasteaias“

Teemad:

 • teadlik väärtuste kujundamine
 • väärtuspõhine õppe- ja kasvatusprotsess
 • väärtuskasvatuse mõju grupitunde kujunemisele ja suhetele
 • lapsevanemate kaasamine rühma väärtusarendusse

 „Õpetaja väljakutsed liitrühma töös“

Teemad:

 • liitrühma eripära ja väljakutsed
 • meeskonnatöö olulisus liitrühma töös
 • õpetaja abi kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi

 „Inspireeriv planeerimine“

 • loovad planeerimise võtted
 • laste ja vanemate kaasamine planeerimisse
 • lapsest lähtuv õpikäsitlus

 „Kuidas toetada lapsevanemat tema lapse lugemise teel“

Teemad:

 • probleemid lapse lugemisega
 • lapsevanema toetamine ja nõustamine
 • lugemisprobleemidega lapse toetamine

 „Lugemisjooga rühmas ja klassiruumis“

Teemad:

 • lugemisoskuse areng lasteaias ja esimeses klassis
 • liikumismängud tähtede õppeks ja lugemisoskuse arendamiseks
 • loovmängud lugemishuvi tõstmiseks

 

ÕPETAJA ABIDELE, ASSISTENTIDELE JA TUGIISIKUTELE

„Õpetaja abi: lapse jaoks kõige olulisem inimene rühmas?!“

Teemad:

 • õpetaja abi roll rühmas
 • õpetaja abi meeskonnaliikmena
 • suhtlemisoskused
 • kaasaegne õpikäsitlus rühmas

 

LAPSEVANEMATELE

„Õnnelik lapsevanem-õnnelik laps“

Teemad:

 • kuidas tulla toime lapse nutu ja jonniga
 • kuidas toetada last viisil, mis aitab tal kasvada õnnelikuks
 • kuidas hoida ennast ja oma paarisuhet
 • kuidas leida vanemana tasakaal oma elus

 

„Laps lugema läbi rõõmu ja mängu“

Teemad:

 • lapse lugemisoskuste arendamine
 • lihtsad lugemismängud ja lugemistegevused
 • raamatute valik ja lugemispesa
 • lugemisjooga

 

HOOLINGU märksõnadeks koolitus- ja nõutsamisprotsessis on loovus, rõõm, inspirastioon, sünergia ja professionaalne koos kasvamine.

 

Hoolingu lühikoolitused 2016-2017
gallery/koolitus1_0