KKK

Mis on Hooling?

Hooling on koolitus-ja nõustamisettevõte, mille põhilised tegevused on koolitused, supervisioonid, meeskonnaüritused, lastejooga-lugemisjooga ja pedagoogiline nõustamine.

Kus on pärit sõna „hooling“?

Hooling on uudissõna, mis tähistab hoolimist ja hoidmist. Hooling on meie jaoks ka tegusõna, mis tähendab, et meie väärtused ja mõtted avalduvad reaalsetes tegudes, mida me iga päev teeme. Hoolimine igas teos- see tähendab, et oleme kuulmas südamega, püüame alati mõista, peegeldada ja olla oma väljenduses selge ja arusaadav.

Mida tähistab Hoolingu tigu?

Tigu tähistab seda, et aega on. Tigu on olevus, kellel on oma aeg, oma tempo ja tegemised. Iga inimene vajab samamoodi aeg, et oma kojast omas tempos välja ronida. Hooling soovib liikuda mõnusas tempos, rõõmsalt, rohujuure tasandist alates, ikka edasi ja edasi.

Kuidas Hooling sündis?

Hoolingu idee aluseks sai kõigi Hoolingu loojate pikaajaline töötamine haridussüsteemis ja usk, et õpetaja enda arusaam ja rahulolu endaga on ülioluline, kas laps ja pere on toetatud ja rahuolevad. Kõiki meie tegevusi kannab väärtus, et iga inimene on oluline ja väärtuslik ja õpetaja enesehoid -eneseanalüüs toetavad teda. Hoolingu loojaid on mõjutanud ka oma elulood, oma lapsed ja kasvamised.

LOE MEIST

 

Kellele Hooling on mõeldud?

Hoolingu kõige suurem sihtgrupp on õpetajad- meie jaoks on kõik haridusasutuses töötavad inimesed õpetajad, sest nad on lapsele eeskujuks. Koolitame ja superviseerime- lasteaiaõpetajaid, kooliõpetajaid, abiõpetajaid, assistente, haridusasutuse juhte, eripedagooge, logopeede, sotsiaalpedagooge ja teisi haridusasutuse töötajaid.

Meie klientideks on ka raamatukogutöötajad, arstid, juuksurid, lapsehoidjad; oleme koostöös Tallinna ülikooliga koolitanud ka politseisid, päästjaid, vangivalvureid, aednike, kutsekoolide õpetajaid jne.

Hooling pakub ka lugemisnõustamist peredele, lastele lugemistunde ja lugemisjoogat.

Mis on Hoolingu lugemisjooga?

See on Hoolingu leiutatud viis, kuidas õpetada lapsed läbi loovliikumise lugema.

LUGEMISJOOGA

 

Kuidas on Hooling seotus Tallinna ülikooliga?

Hooling on Tallinna ülikooli pikaajaline koostööpartner ja oleme tänu ülikoolile saanud palju targemaks ja kogenenumaks. Oleme partnerid kutseaastas, praktikasüsteemis ja töötanud ka õppejõududena.

Hooling sai aastal 2019 Tallinna ülikooli Koolituspartneri tiitli.

Kuidas on Hooling seotud Eesti Lugemisühingu, Lugemispesa projekti, Eralasteaed Naba ja Gaia kooliga?

Hoolingu üks loojatest Maili Liinev on juhtinud Eesti Lugemisühingut ja projekti Lugemispesa ja saanud palju tarkusi ja kogemusi. Maili teeb ka lisaks Hoolingu tööle koostööd Gaia koolis, kus ta on superviisor. Ilona Sillak on töötanud Eralasteaias Naba õpetaja ja juhina.

Kuidas on seotud Hooling Lõuna-Eesti ja Lääne-Eestiga?

Hoolingu loojate suvekodud asuvad just seal ja kuna suveperioodil oleme rohkem maal, siis peame neid kohti ka Hoolingu pesadeks. Hooling teeb tööd üle Eesti.

Vaata meie KAARTI

Miks on Hooling eriline?

Hoolingu reklaam liigub nö suust suhu– meid kutsutakse 90% just kellegi soovitusel ja enamasti soovivad kliendid koostööd jätkata. See on meie jaoks suur tunnustus ja oleme väga tänulik, et meid usaldate.

TAGASISIDE

Miks tellida just Hooling?

Hooling teeb koolituse, supervisiooni, meeskonnaürituse just Teie vajadustele vastava. Oleme alati leidnud klientidega ühise keele, sobiva hinna ja mõistlikud lahendused. Kirjuta oma soov info@hooling.ee

Kas Hooling korraldab ka väljasõiduga koolitusi?

Jah, aitame organiseerida meeskondadele ja gruppidele üritusi, väljasõite, pakume teie jaoks võimalikult mugavat ja mõnusat asjaajamist meiega ja suurepäraselt kulgevat üritust.

Milline küsimus jäi küsimata: kirjuta meile info@hooling.ee.

 

gallery/tugila_pilt_small
gallery/tugila