Karina Tammeri
gallery/sobrad

Olen alushariduses töötanud juba alates 1991 aastast, pedagoogilise hariduse olen omandanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja Tallina ülikoolis. Alates 2006 aastast tegutsen Eralasteaias Naba, mulle meeldib töö Nabas, see on mitmekesine ja huvitav, palju on suhtlemist, suhete loomist ja hoidmist. Töö Nabas on andnud mulle võimaluse kõik meeled aktiivsena hoida ja professionaalselt areneda. Naba lasteaias olen koostöös õpetajatega eestvedanud avastus-ja projektõpet, käivitanud ja elluviinud õuesõppe projekti “ Naba loovus-ja loodusrada“, koostöös TLÜ ja MTÜ Hoolinguga viin läbi koolitus, teemadeks „Õhinapõhine õpe“, „Projektõppe võimalused lasteaias“, „Õuesõpe“ .
Täna tegeleme Nabas uuenendu õpikäsituse arendamisega ja selle elluviimisega. Uuenenud õpikäsituse elluviimisel tegutseme nii, et laste õppimiskogemus ja õpetajate õpetamise võimalused oleks vaheldusrikkad, et laps oleks aktiivne, tegevused oleks mitmekesised ja elulähedased, et arvestataks laste huvi,  erisusi ja tugevusi, toetataks sotsiaalset võimekust. Mina usun, et õpikeskkonda on kõikjal kus lastega ollakse, minnakse või sattutakse.

Minu jaoks on Hooling nagu midagi väga head, mida oled kord saanud kogeda, proovida ja siis soovid veel ja veel, sest see kogemus käivitab, paneb kaasa mõtlema, hoolima! Just sellepärast teen ma suure rõõmuga Hoolinguga koostööd, et jagada oma kogemusi ja teadmisi, ma soovin õpetajaid/inimesi inspireerida, julgustada.

gallery/karina