Hoolingu idee hakkas idanema 2012. aasta sügisel. Kasvulavaks ikka lood, kogemused ja küsimused elust enesest. Töötades haridusmaastikul puutume ikka aeg-ajalt kokku olukordadega, kus tekib vajadus saada tuge ning kus oma organisatsiooni sees jääb kogemusi ja teadmisi vajaka. Olgu selleks kasvõi erivajadusega lapse, tema pere ja õpetajate toetamine ning tugisüsteemi loomine. Soov pakkuda lapsele parimat just selles haridusasutuses, kuhu ta on tulnud. Puutudes tööalaselt kokku sarnaste juhtumitega ja kogedes, kui üksi võivad jääda oma murega nii lapsevanemad kui ka õpetajad, hakkasime unistama sellisest keskusest, kus pakutakse süsteemset tuge ja terviklahendusi nii peredele kui haridusasutustele, ning kus teenus tugineks ennekõike hoolimisele ja toetamisele. Usuga, et ükski laps ei tohiks jääda haridussüsteemi hammasrataste vahele. Sellise unistusega sündis MTÜ Hooling ja me usume, et kui suurelt unistada siis unistused ka täituvad.

Meist

Sõna hooling tähistab meie jaoks olulisi väärtusi – hoolimist, hoolitsemist ja hoidmist. Need väärtused on meie igapäevase tegevuse vundamendiks. Me usume, et nii era- kui tööelus annab jõudu ja aitab õnnelik olla just see, kui me tunneme, et meist hoolitakse ja meid hoitakse. Siis on meil jaksu ka ise teiste eest hoolitseda, hoolida ja hoida. Siis on meil inspiratsiooni ja tahet anda endast parim.

Täna on Hooling koolitus- ja nõustamisettevõte, mille eesmärk on pakkuda tuge ja hoidmist inimestele, kes igapäevaselt tegelevad või töötavad laste ja täiskasvanutega. Hoolingu koolituskeskuses pakume koolitusi lasteaia ja koolide õpetajatele, õpetaja abidele, assistentidele ja tugiisikutele, juhtidele, meeskondadele ja lapsevanematele. Hoolingu tugila pakub eripedagoog-nõustaja teenust, lugemisnõustamist ja kogemusgruppe nii organisatsioonis kohapeal kui väljaspool.

Inimesed
gallery/maili

Maili Liinev: maili@hooling.ee
+372 526 5305

Kogemustepagas:
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja eriala ja saanud magistrikraadi kasvatusteadustes. Lasteaias olen töötanud liitpuuetega laste rühmas ja sobitusrühmas õpetajana ning eripedagoog-nõustajana (Tallinna Männikäbi Lasteaed).
Olen välja töötanud ja juhtinud projekti “Lugemispesa”, töötanud juhatuse esinaisena Eesti Lugemisühingus ning akadeemilise nõustajana Tallinna Ülikoolis. Lugemisnõustaja tööd olen teinud kaheksa aastat. Koolitajana alustasin töötamist 2002. aastast.

Alates 2016 aastast olen lastejooga õpetaja

Hetke tööd ja tegevused:
MTÜ Hooling koolitaja, eripedagoog-nõustaja, juhatuse liige. Gaia kooli eripedagoog-nõustaja.
Kutseaasta programm (mentorite koolitaja, noorte õpetajate tugigrupi juht)
Tallinna Ülikooli õppejõud (emakeele didaktika, õpetaja eneseanalüüs)
Eesti Lugemisühingu koolitusjuht

Tallinna Psühhodraama Kool (superviisor ja coach, psühhodraama rakendamine sotsiaalsetes ja töörollides)

gallery/ilona

Ilona Sillak: ilona@hooling.ee

+372 551 5593
Kogemustepagas:
Olen töötanud õpetajana lasteaias alates 1995. aastast nii väikelinnas (Võru Lastaed Okasroosike) kui pealinnas (Tallinna Männikäbi Lasteaed), munitsipaal kui eralasteaias. Mul on olnud õnne töötada väga erinevates rühmades – Hea Alguse rühmas, liitrühmas, ühe-ealiste laste rühmas ja sobitusrühmas. Alustasin töötamist lasteaias muusikaõpetajana ja viimased 7 aastat töötasin Eralasteaias Naba juhatajana.
2009-2013 kuulusin HTMi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ nõukokku, mis toetas igati minu usku tealdlikku väärtusarendusse kui organisatsiooni edukuse võtmetegevusse.
Koolitamisega olen oma põhitöö kõrvalt tegelenud alates 1998. aastast.

Hetke tööd ja tegevused:
MTÜ Hooling koolitaja, juhatuse liige
Kutseaasta programm (mentorite koolitaja, noorte õpetajate tugigrupi juht)
Tallinna Ülikooli õppejõud (praktika, õpetaja eneseanalüüs)
Tallinna Ülikooli magistrant (eripedagoog-nõustaja eriala)
Tallinna Psühhodraama Kool (psühhodraama lavastaja CP – superviisori lisapädevusega)

Sõbrad ja koostööpartnerid

Head koostööpartnerid, südamlikud tänud teile toredate, töiste ja inspireerivate kohtumiste eest! Iga koolitus on ka meile võimalus õppida ja areneda!

Vaata koostööpartnererid kaardil!

gallery/sobrad

Hooling on Tallinna Ülikooli Koolituspartner 2018 

Hoolingu loojad, juhatuse liikmed, superviisorid ja koolitajad on Ilona Sillak ja Maili Liinev.

Meie koostööpartnerid ja koolitajad on

Tagasiside I Koostööpartnerite asukohad

KKK

gallery/16540820879_71151562a8_o
gallery/koolituspartner_3