Tugila

Hoolingu Tugilas pakume nõustamis- ja tugiteenuseid:
Supervisoonid: individuaalne supervisoon, grupi supervisoon (näiteks rühmameeskond), meeskonnasupervisoonid. Superviisorid on Maili Liinev ja Ilona Sillak (nimed võiks olla lingid, et saaks kohe minna meie peale, kus meie tutvustus või link, saa meiega tuttavaks)

Eripedagoog-nõustaja teenus: juhtumipõhine nõustamine, kuhu kaasatakse juhtkond, rühmameeskond, lapsevanemad, teised spetsialistid. Nõustamine sisaldab vaatlusi, tagasisidevestlusi ja edasise tegevuskava kavandamist.

Eripedagoogi teenus: saate tellida oma asutusse meie eripedagoog-nõustaja, kes vaatleb last, annan tagasisidet rühmameeskonnale, vajadusel juhtkonnale ja lapsevanematele.

Lugemisnõustamine: pakume teenust, kus saad kohtuda lugemisnõustajaga, kes mängib lapsega esimesel kohtumisel lugemismänge ja nõustab lapsevanemat, mida võiks teha kodus, et lapse lugemisoskust ja lugemishuvi toetada.

Kogemus- grupid juhtidele, õpetajatele, meeskondadele: vastastikusel kogemuste ja probleemide jagamisel tuginev protsess, mille eesmärk on pakkuda tuge, jõustamist ja inspiratsiooni oma töösse. Grupis osalemine on hea võimalus tegeleda enda sisse vaatamise ja oma tegevuse reflekteerimisega ning seeläbi tõsta oma tööalast efektiivsust ja kvaliteeti. Gruppe viime läbi nii organisatsioonisiseselt kui avatud gruppidena.

gallery/tugila_pilt_small
gallery/tugila